Pszczółki 
 
 
Aktualności 
 W czwartek ( 30. 03. ) o godz. 8.30 - wyjeżdżamy  do Ogrodu Zoobotanicznego na  ul. Bydgoską. 
Prosimy o przyprowadzenie dziecka najpóźniej do godz. 8.00 oraz ubranie wygodnego stroju, dostosowanego do pogody.  W razie deszczu wyjazd będzie odwołany. 
                                    Dziękujemy. 
  Dnia 31. 03. (piątek)  o godz. 9.15 - odbedą się  zajęcia otwarte dla Rodziców, pt. "Eksperymenty Pani Wiosny". 
Serdecznie zapraszam K. Witkowska.


Grupa Pszczółki - 5- latkiTEMATYKAKOMPLEKSOWA : • RADOSNA WIELKANOC - / 03. 04. - 17. 04. /

 • NA WSI - /18. 04. - 28. 04. /TREŚCIPROGRAMOWE:Dziecko:


 • wypowiada się na interesujące go tematy,

 • nazywa i wskazuje zwierzęta z zagrody wiejskiej oraz ich dzieci,

 • w sposób kulturalny wyraża swoje opinie,

 • recytuje z pamięci wiersze, śpiewa piosenki i tańczy,

 • dokonuje porównania środowiska wiejskiego i miejskiego,

 • rozumie znaczenie pojęć: tradycja, wielkanocny stół, koszyk, palma ,

 • kultywuje tradycje rodzinne , narodowe, regionalne,

 • obchodzi Święta Wielkanocne w gronie rodzinnym ,

 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów: kura, jajko,zając,

 • tworzy pracę plastyczną w małym zespole - komponuje z elementów,

 • posługuje się kostką do gry, sprawnie przelicza liczbę oczek ,

 • konstruuje różnorodne budowle przestrzenne z klocków w/g inwencji,

 • uczestniczy w zabawach tanecznych z przyśpiewkami ludowymi,

 • przestrzega zasady bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu,